Structogram biznes - Ewa Guza
“Najbardziej ekscytujące przełomy XXI wieku wydarzą się nie z powodu technologii lecz z powodu poszerzającej się koncepcji, co to znaczy być człowiekiem”

John Naisbitt

Czy wiesz, że wg badań naukowych* jednostki i zespoły realizują swój potencjał tylko w 20%

*Badania prof. Shirzad Chemine (Stranford Uniwersity)

Powodem jest brak znajomości swoich genetycznych predyspozycji i ich ograniczeń. To dzięki wiedzy o swoim mózgu dana osoba lepiej wykorzystuje swoje mocne strony i pracuje nad słabymi. Wybiera odpowiednie tylko dla niej metody nauki, narzędzia rozwoju/sprzedaży/przywództwa i drogę kariery, które motywują ją do wzrostu/rozwoju.

Biznes doświadcza dziś nowej rzeczywistość:

  • Demografia - Walka o odpowiedzialną liczbę pracowników.
  • System edukacyjny - Walka o talenty.
  • Zmiana mentalna pokoleń - Walka o zaangażowanie.
  • Biznes - Walka o efektywne praktyki przywódcze.
  • Wyniki - walka o konkurencyjność.

Firmy, które w przyszłości będą osiągały najlepsze wyniki, to
TURKUSOWE ORGANIZACJE
oparte na 3 FILARACH działania:

LEADERSHIP

Firma jest zarządzana przez menedżerów, którzy stają się autentycznymi liderami i przybierają rolę coachów, facylitatorów, mediatorów oraz trenerów w pełni rozumieją genetyczny potencjał współpracowników, dlatego potrafią z łatwością organizować pracę dopasowując ją do możliwości, a także uwalniają kreatywność pracowników.

ZAUFANIE

Szanują i rozumieją osobowość członków zespołu, dlatego potrafią budować organizacje oparte na zaufaniu. Z łatwością potrafią dobierać narzędzia komunikacji do danej osoby wraz z narzędziami motywacji, które cechuje unikanie słownej przemocy, dbanie o zaspokojenie potrzeb swoich i rozmówcy, otwartość na szukanie wspólnego rozwiązania.
Dzięki temu ludzie zaczynają czuć się dobrze w miejscu pracy i są gotowi zdjąć maski odgrywanych ról, zaczynają otwarcie mówić o tym, co dla nich ważne w kontekście wartości, potrzeb i emocji.

Zaangażowanie i odpowiedzialność

Pracownicy znają własne możliwości i ograniczenia, a także są świadomi swoich motywacji, wyznawanych wartości oraz potrzeb. O wiele szybciej odnajdują swoje miejsce w organizacji angażując się w swoją pracę, która umożliwia samorozwój oraz odnajdują zadowolenie z zaangażowania, co jest poparte wydobyciem silnej wewnętrznej motywacji.

Zbudowanie turkusowej organizacji to nie ``przeszkolenie załogi`` w nowych procedurach, ale doprowadzenie do głębokiej przemiany społecznej, wymagającej zarówno porzucenia utartych sposobów myślenia, jak i zdobycia nowych nawyków i opanowania nowych narzędzi.

prof.Andrzej Bikle

Trening pomoże:

  • zatrudniać właściwe osoby na odpowiednie stanowisko
  • zbudować atmosferę zaufania pracy
  • kierownicy zdobędą umiejętności przewodzenia i pozytywnego wpływu na pracowników, podtrzymując motywację
  • pracownicy poczują się częścią firmy, dla której zechcą pracować z większym zapałem

POZNAJ NARZĘDZIE WDRAŻAJĄCE TURKUSOWE ZMIANY W TWOIM BIZNESIE:

Klucz do poznania siebie:

STRUCTOGRAM ®

POZIOM 1 – Klucz do poznania siebie
Wykorzystuj w pełni potencjał

POZIOM 2- Klucz do poznania drugiego człowieka
Buduj umiejętnie silne relacje osobiste i biznesowe

POZIOM 3 – Klucz do poznania klienta
Trafiaj w najgłębsze potrzeby Twojego klienta

POZIOM 4 – Klucz do zespołów i przewodzenia
Stań się autentycznym liderem i zbuduj mistrzowski zespół

Rekomendacje

Zapisz się już dziś!

Zapisz się już dziś!

ODBIERZ PREZENT